Korek w karierze

ford mustang z kobietami

Kariera jest podróżą z biletem w ręku

Kariera to sport długodystansowy. I jak w sporcie, ważny jest trening. Trening wymaga konsekwencji i dyscypliny. Konsekwencja oznacza zgodnie z ideą StartUpYourFuture konieczność śledzenia, co dzieje się w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa, w którym pracujemy. Jakie pojawiają się nowości w sposobie wykonywania pracy, na stanowisku, jakie zajmujemy. Jakie są kompetencje przyszłości i przyszłość rynku pracy. Zmiana pracy oznacza duży stres, a utrata pracy może spowodować trudności z odnalezieniem się na rynku pracy, zwłaszcza w sytuacji nieprzerwanego zaangażowania zawodowego na rzecz jednej i tej samej firmy.

Osoby, które po wielu latach pracy na rzecz najczęściej korporacji,  często w wyniku zmian w charakterze funkcjonowania modelu korporacji, przestają odnajdywać się w świecie korporacji. Nie odnajdują się z różnych powodów: kariera utknęła i pojawił się (szklany) sufit. Rozwój zawodowy jest coraz bardziej ograniczony. Postęp w zdobywaniu nowych umiejętności lub kwalifikacji jest praktycznie niedostrzegalny. Albo w sytuacji skrajnej, osoba nie przewidziała, że jest stanowisko pracy zostanie zlikwidowane. Reorganizacja związana jest często z innowacyjnością. I o tym czasami uczestnicy rynku pracy zdają się nie pamietać albo nie łączyć tych faktów. StartUpWoman jako członek koalicji na rzecz propagowania wiedzy i kompetencji cyfrowych propaguje ideę piwotowania swojej kariery zawodowej.

Biznes jest podróżą bez biletu w ręku

Wiele osób marzy o własnym biznesie.

Zauważam dwie grupy, które charakteryzuje dążenie do stworzenia czegoś własnego: osoby na zakręcie swojej kariery zawodowej i na jej początku.

Podczas spotkań spotykam się coraz częściej z podkreślaniem potrzeby bycia przedsiębiorcą. Szczególnie wśród osób, które są na ostatnich semestrach studiów licencjackich. Osoby te są przedstawicielami pokolenia wchodzącego na rynek pracy. Obserwuję nowy trend. Wśród tej grupy pojawia się potrzeba pracy dla siebie i na siebie.

Wielokrotnie są to potrzeby bez planu ani konkretnych pomysłów na model biznesowy i potrzeby te często pozostają te plany w sferze marzeń. Chęć bycia przedsiębiorcą kojarzona jest z tym, aby być szefem dla samego siebie.

Marząc o przedsiębiorczości stylu życia warto pamiętać, że jest to proces długotrwały.

Warto czasami skorzystać z innej formy przedsiębiorczości – przedsiębiorczości hybrydowej – gdzie, inicjatywy przedsiębiorcze są podejmowane równolegle i w uzupełnieniu do zatrudnienia etatowego, traktowanego jako podstawowe. W odniesieniu do tej grupy przedsiębiorców używa się także określenia „dwuzawodowcy”.

winek-gotowy2
napis
0

Written by : admin

StartUpYourFuture