Pasja uskrzydla

Pasja w życiu każdego człowieka odgrywa ważną rolę. Jedni ją mają, a inni jej poszukują. Jest to odwieczna ludzka droga poszukiwaniu miejsca dla siebie i potrzeby samorealizacji, poczucia spełnienia i uznania ze strony innych

Pasja związana jest z kreacją, a kreacja jest sztuką, i jak każda sztuka wymaga inspiracji. Inspirację doświadcza każdy i każda z nas. Inspiracje mają odmienne źródła, mogę być indywidualne, jak i zespołowe, czy nawet organizacyjne. Najważniejsze, że inspiracja pobudza do kreowania, a efektem kreacji jest dzieło.

Pasja i flow

water-829080_640

Sztuka jest tworzeniem dzieła

Stwierdzenie to brzmi bardzo wzniośle, mogłoby się zdawać. Nie dotyczy większości z nas, bo przecież nie jesteśmy artystami. Czyżby? Czy jednak tak jest? Czy w istocie artyzm przypisujemy tylko i wyłącznie dziełom sztuki?

Dziełem jest muzyka, rzeźba, malarstwo. Z takim stwierdzeniem zgadza się większość z nas. Wykonywanie całkiem „normalnych” zadań i robienie „zwykłych” rzeczy może być także dziełem. Praca krawca, szewca, cukiernika, florysty, jubilera, grafika, informatyka jest swego rodzajem dziełem również. Co wyróżnia zatem dzieło stworzone z pasji od dzieła stworzonego bez pasji? Moja odpowiedź brzmi: Jakość. Jakość dzieła świadczy o wartości danego produktu czy usługi dla konsumenta, odbiorcy.

W „dziele” odnajdujemy zaangażowanie i koncentrację „artysty” włożone w jego stworzenie. Kiedy tworzymy pod wpływem przymusu, wpadamy w impas. Jak często bowiem czytamy o braku weny twórczej u artystów, oglądamy mniej udane filmy cenionych reżyserów, a także doświadczamy brak tej weny u siebie.

Przeżywamy momenty przyjemnego zaskoczenia, kiedy spotykamy się z nadzwyczaj wysokiej klasy obsługą klienta i momenty irytacji, kiedy jesteśmy traktowani jak intruz, a nie klient.

Ten sam produkt czy usługa może być dziełem albo nim nie być. Przyjemność i radość działania versus apatia i znudzenie. Co mają wspólnego? Zaangażowanie i koncentrację twórcy.

Dryfowanie w pracy, której nie lubimy, w dłuższej perspektywie może okazać się dramatyczne w skutkach dla naszego organizmu. Tak samo zresztą, jak i pozostawanie w relacjach, do których podchodzimy z przymusu w ramach (źle) [komentarz autorki] rozumianej poprawności, czy z obowiązku.

creek-21749_640

Silna wola i pasja

Silna wola daje dostęp do wewnętrznych zasobów, dzięki którym objawia się siła kreacji i tworzenia „dzieła”, a więc pasji. Człowiek może wyćwiczyć silną wolę jak mięsień, o czym pisałam w tekście Silna Wola.

Pasje do zwierząt, pasje do sportów, pasje rożnego rodzaju zainteresowań, jakim się oddajemy. Pasja uprawiania jogi, pasja medytacji, zdobywania szczytów, pasja tworzenia buta, pasja naprawiania urządzenia, pasja tworzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pasja wspierania innych, i można w nieskończoność wymieniać. Spotyka się także pasjonatów pracy i StartUpWoman ma na celu budowanie wokół siebie otoczenia, w jakim czujemy się dobrze, aby rozwijać pasję tworzenia naszych dzieł.

water-776047_640

Dlaczego pasja?

Pasja wprowadza osobę w stan przypominający stan uskrzydlenia, jakby bycia w ekstazie. Stan ekstazy to nic innego, jak pełna koncentracja i zaangażowanie w to, co się robi i odczucie szczęścia. Każda z nas przecież pragnie szczęścia i dobrego życia.

Pasja ma swoje wytłumaczenie w nauce. Pasja wywołuje szczególny stan ciała i umysłu człowieka. Określa się to mianem flow, czyli doznawanie uniesienia, uskrzydlenie, ekstaza (z greki: stać obok czegoś). Uskrzydlenie związane jest z motywacją, która wzbudza chęć podjęcia się wykonywania danego zadania, dla samej radości wypływającej z oddania się jej wykonania. Ekstaza to zasadniczo przejście do alternatywnej rzeczywistości. Spontaniczne doświadczanie przepływu, zwane flow, występuję w różnych sferach. Dla każdego uczucie flow może mieć inny obraz.

Automatyczny i spontaniczny proces może się przydarzyć osobie o wysoce rozwiniętych umiejętnościach.

Naukowcy badają powody, dla którego osoby poświęcają swoje życie na robienie rzeczy, za które wielu z nich nie spodziewało się uzyskać ani sławy ani bogactwa. Wśród badanych są przedstawiciele świata artystycznego, społecznego, religijnego i biznesowego, który odnieśli sukces w swojej dziedzinie. Wszystkie liderów biznesu łączy sukces, etyczne postępowanie i społeczna odpowiedzialność biznesu.

landscape-858766_640

Co to jest flow i jak poczuć flow?

Badania jednoznacznie wskazują, że niezależnie od wykształcenia, kultury, czy czegokolwiek innego, jest siedem oznak, kiedy odczuwamy flow:

  1. czujesz całkowite zaangażowanie i intensywne skoncentrowanie na tym, co robisz
  2. czujesz stan ekstazy – poza ramami codzienności
  3. czujesz wewnętrzną spójność i zrozumienie, co trzeba zrobić i wykonujesz to dobrze, krok po kroku
  4. czujesz, że potrafisz zrobić to, wiesz, co zrobić z chwili na chwilę  – nawet jeśli są to trudne rzeczy wiesz, że możesz to zrobić,
  5. zapominasz o sobie, swoim ciele i umyśle, i czujesz ze rośniesz poza ograniczenia własnego ego
  6. znika poczucie czasu – poprzez całkowitą koncentrację na tym, co robisz, czas nie odgrywa żadnej roli, godziny przepływają jak minuty
  7. robisz bez oczekiwania bycia za to nagrodzonym, nagrodą jest stan flow, jaki odczuwasz.

Flow może się pojawiać, w różnych sytuacjach i okolicznościach, kiedy przykładowo gramy na pianinie, przebiegniemy dłuższy niż zwykle odcinek, może pojawiać się także podczas pracy, jeśli praca zapewnia wejście w stan przepływu.

Dlatego też ważne jest, aby zadać sobie pytanie, kiedy jestem w stanie flow, czyli przepływu i wykorzystać to do zarządzenia własną karierą. Tego każdej z nas życzę z całego serca.

FLOW


Mihaly Csikszentmihaly bada od wielu dekad flow. Rozmowa z naukowcem o flow, psychologii oraz kreatywności.
Materiał w języku angielskim.

Flow: Psychology, Creativity & Optimal Experience

1

Written by : admin

StartUpYourFuture