Silna Wola

Jak poznajemy nową osobę, jakie są jedne z pierwszych pytań, jakie zadajemy sobie?

zazwyczaj pytamy, … czym zajmuje się druga osoba.

Postrzegamy siebie przez pryzmat tego, co robimy a nie tego, jacy jesteśmy. Jak spoglądamy na nasze dzieci i o nich rozmawiamy, jakie pytania sobie zadajemy najczęściej? Czy nie jest to związane z ich przyszłym zawodem? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym schematem myślenia i postępowania?

Jesteśmy przecież kimś więcej niż tylko zawodami, jakie wykonujemy.

A jednak. Praktycznie przez całe nasze życie jesteśmy oceniani przez pryzmat tego, co robimy. Dlatego też wiele osób pracuje nad samo-rozwojem i osiągnięciem szczęścia w spełnieniu zawodowym.

W pracy nad sobą ważną rolę odgrywa silna wola. Silna wola powiązana jest z każdą sferą naszego życia.

Co to jest ta silna wola?

Nikt z nas nie jest wyposażony w siłę mentalną w momencie pojawienia się na świecie.Siła mentalna,  silna wola jest rozwijana przez nas w trakcie naszego życia. W  każdym momencie naszego życia możemy zacząć pracować nad naszym rozwojem osobistym w tym obszarze. Siła mentalna polega na pielęgnowaniu w sobie dobrych nawyków, które powodują, że stajemy się silniejsi. Duże znaczenie ma oczywiście wychowanie i nawyki utrwalone podczas najwcześniejszych lat i zbieranych doświadczeń.

Badania nad silną wolą opublikowała psychoterapeutka Amy Morin w książce pod tytułem „13 rzeczy, których nie robią ludzie o silnej woli”. Jestem właśnie po lekturze tej książki i od razu dzielę się najważniejszymi spostrzeżeniami. Proste i jasne, warte przypomnienia.

Nasza silna wola to nic innego, jak „mięsień” – i warto nad nią pracować. Jak go trenować.

startupPasek3

Gospodaruj swoją energią rozsądnie

Każda z nas jest w codziennie rozpraszana przez rzeczy mniej lub bardziej istotne dla realizacji naszego celu. Wykonujemy często czynności, które mogą wydawać się mało ważne lub nieproduktywne w dążeniu do zrobienia, tego, na czym nam najbardziej zależy. I tego, co jest dla nas ważne.

Zasada numer jeden – priorytetyzuj swoje zadania. Koncentruj się na rzeczach, które są najważniejsze dla Ciebie do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Na co przeznaczasz w ciągu dnia najwięcej swojego czasu?

Jak się z tym czujesz?

Jesteś humorzasta, ospała czy naenergetyzowana i zmotywowana, kiedy odpowiadasz na pytanie o to, co zajmuje Ci najwięcej czasu?

Negatywne myśli

Która z nas ich nie ma? Która z nas nie ma negatywnych myśli wobec oceny własnej osoby? Zamiast rozkładać te czarne chmury myśli na czynniki pierwsze, lepiej zacząć rozmawiać ze sobą samą, jak z najlepszą przyjaciółką i nie ulegać pogłębianiu krytycyzmu. Krytycyzm jest zabójcą naszej energii. Polub siebie i dbaj o siebie. Częściej pytaj o swoje potrzeby i ich zaspokajanie.

Na myśl o czym, Twoje serce zaczyna bić mocniej?

W czym jesteś dobra?

Wyznaczaj sobie cele

Osoby z silną wolą pracują nad ustaleniem celów osobistych oraz zawodowych, nadają im znaczenie i są świadomi przyczyn swoich celów. Przeciwności są wyzwaniami, a nie kłodami czy ograniczeniami na drodze do sukcesu.

Jaki jest Twój cel i Jaka jest perspektywa realizacji tego celu?

Po czym będziesz wiedzieć, że cel jest osiągnięty?

Monitoruj postęp w realizacji celu

Silna wola to ciężki trening mentalny. Silna wola to także znalezienie czasu dla samej siebie i rozmowa ze sobą o sobie i tym, co robię i jak to robię.

Zaplanuj sobie czas na pogawędkę ze sobą w ciszy i spokoju. 5 minut dziennie. Przeznaczaj regularnie czas dla siebie. Zapisuj efekty

Tolerancja dla braku komfortu lub niewygody

Wyjście ze strefy komfortu dziś, daje nam większy komfort jutro. Jeśli pracujemy nad własnymi ograniczeniami to każda możliwość przepracowania danej słabości jest ćwiczeniem naszej silnej woli.

Masz lęk przed wystąpieniem w grupie osób? Onieśmiela Ciebie silny lider? Każdy kontakt z drugą osobą jest wystąpieniem publicznym, obserwuj siebie i oswajaj swoją nieśmiałość

Wyznacz jeden element silnej woli – zapisz go i opisz, co będzie rezultatem podjętych przez Ciebie działań. Zapisz czas treningu mentalnego dla tego elementu.

Monitoruj regularnie w rozmowasz ze sobą efekty pracy nas swoim elementem silnej woli

najważniejsza część treningu silnej woli

Rywalizacja jest nieodłącznym elementem naszego życia. Rywalizujemy w sposób mniej lub bardziej świadomy. Mentalnie silne osoby nie porównują się do nikogo. Mentalnie silne osoby koncentrują się na życiu zgodnie z wartościami, jaki wyznają. Silna wola i jej trening to odpowiadanie sobie na pytanie, czy jestem wierna moim wartościom.

Jakie są Twoje wartości? Zapamiętaj je i dbaj o nie.

A w wolnej chwili ...

Silna Wola to Ćwiczenie Mięśnia Siły Mentalnej, ale nie tylko...

0

Written by : admin

StartUpYourFuture