StartUpWoman-8

Doświadczenie

Doświadczenie stanowi istotny krok w procesie kreacji i tworzenia. StartUpWoman to proces kreacji siebie samej na rynku pracy i w otoczeniu biznesowym. StartUpWoman dostarcza podczas treningu mentalnego zestaw narzędzi, które wspierają uczestniczkę treningu w procesie tworzenia swego miejsca na rynku. StartUpWoman to projekt, który łączy doświadczenia wielu osób. Poprzez pracę w grupach tworzysz cele i weryfikujesz swoje […]

Read More
StartUpWoman-9

Tworzyć z pasją

StartUpWoman to projekt, którego celem jest pobudzenie kobiet a poprzez kobiety, także ich partnerów,  mężów, dzieci, przyjaciół, kolegów i koleżanki, sąsiadów i sąsiadki, babcie i dziadków oraz wszystkich innych na ich drodze,  do kreowania własnego otoczenia, przekładania marzeń na cele i działania. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się zbudować społeczność zorientowaną na […]

Read More
StartUp Woman_B

Projekt StartUpWoman

Read More
StartUpYourFuture