Doświadczenie

StartUpWoman-8

Doświadczenie stanowi istotny krok w procesie kreacji i tworzenia. StartUpWoman to proces kreacji siebie samej na rynku pracy i w otoczeniu biznesowym. StartUpWoman dostarcza podczas treningu mentalnego zestaw narzędzi, które wspierają uczestniczkę treningu w procesie tworzenia swego miejsca na rynku. StartUpWoman to projekt, który łączy doświadczenia wielu osób. Poprzez pracę w grupach tworzysz cele i weryfikujesz swoje założenia w atmosferze wspierającej i pełnej empatii, zrozumienia oraz chęci tworzenia.

0

Written by : admin

StartUpYourFuture