Aby Chciało Się Chcieć …

kolorowe latawce

Aby Chciało Się Chieć ... patrzeć ponad schematy myślowe innych

Kobiecy biznes jest często finansowany przez wspierającego i wiedzącego partnera. Tym partnerem jest często małżonek, partner życiowy, przyjaciel.

Rzadko jednak patrzymy na biznes prowadzony przez kobietę, który został sfinansowany przez najbliższą osobę kobiety jako przedsiębiorczość.

Dlaczego są nadal w nas tak silnie zakorzenione stereotypy, że sfinansowanie kobiecie biznesu to nie biznes?

Jak patrzymy na osoby, które w wieku dojrzałym decydują się powrócić do ławek szkolnych?

Zarządzanie wiedzą

„Wiem, że nic nie wiem”. Chętnie dzielę się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z poradnikiem o zarządzaniu wiedzą StartUpWoman.

1

Written by : admin

StartUpYourFuture