Zaufanie

Alchemia-3

Zaufanie jest najbardziej pożądaną wartością w budowaniu relacji, przedsięwzięć, marki osobistej, jak i organizacji. Zaufanie jest ważne w każdym aspekcie funkcjonowania jednostki, a więc kobiety czy mężczyzny, oraz społeczności, społeczeństwa, narodu, biznesu, firmy. Realizuje się w najzwyklejszy sposób – zaangażowaniem, chęcią utrzymywania relacji, od zespołowych do relacji rodzinnych. Zaufanie to zarazem najbardziej deficytowy „towar” społeczeństwa polskiego.

Czym jest zaufanie?

Zaufanie jest podstawą funkcjonowania każdej wspólnoty. Możemy znaleźć tyle definicji zaufania, ile osób będzie się wypowiadać na ten temat.
Naukowcy znaleźli sposób na zdefiniowania tej wartości poprzez trzy składowe filary:

KOMPETENCJE


apple-touch-icon-144x144

KOMPETENCJE wykazujesz, kiedy osoba lub organizacja, zespół jest w stanie wykonać pracę.

UCZCIWOŚĆ

apple-touch-icon-144x144

UCZCIWOŚĆ lub spójność, demonstruje wiarygodność i rzetelność w spełnianiu oferowanych/deklarowanych intencji.

DOBROĆ

apple-touch-icon-144x144

DOBROĆ to dbanie o spełnianie prawdziwych potrzeb klienta.

W życiu i w pracy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zaufanie może być jednak w jakiś sposób zwymiarowane. Opracowania na temat mierzenia kapitału społecznego wskazują, że trudno jest badać zjawiska silnie uzależnione od kontekstu.

Badania Kellog Markets and Customers Initiative wykazują, że zarządzający mają tendencję do podkreślania swoich kompetencji i ujmowania znaczenia dobroci – doprowadza to często do trudności w budowaniu zaufania. Natomiast uczciwość i dobroć są ściśle ze sobą powiązane i ocieplają nasz wizerunek.

Zaufanie to kluczowa wartość naszych czasów. Mamy tendencje do budowania zaufania poprzez intuicję – zarówno w życiu codziennym, jak i w biznesie. Jednak w biznesie nie możesz pozwolić sobie na to, żeby polegać tylko na samej intuicji w budowaniu zaufania ze swoimi partnerami biznesowymi i właścicielami.

1

Written by : admin

StartUpYourFuture