Sztuka negocjacji

wycieta puszcza

Kontekstowy model skuteczności negocjacji

  • Sytuacja
  • Osoba

Negocjacje to temat oferowanych i poszukiwanych na rynku szkoleń rozwijających kompetencje. Poznanie technik negocjacyjnych to także propozycje   planów rozwojowych pracowników i osób prowadzących biznes. Czymże są negocjacje? Mówiąc naukowo i rzeczowo: jest to interakcja, w czasie której strony zaangażowane w realizację osobistych celów dostrzegają konieczność współdziałania i poszukują satysfakcjonującego je rozwiązania na drodze strategicznej wymiany informacji.

  • Negocjator
  • Miejsce
  • Rynek
  • Kultura
  • Zadanie

Środowisko, w którym są prowadzone negocjacje mają znaczenie na ich przebieg, tak samo jak miejsce wybrane do  ich prowadzenia oraz ich przedmiot. Wpływ na przebieg negocjacji ma także charakterystyka społeczna grupy (organizacja) i kulturowa sytuacja negocjacyjna.

Charakterystyka negocjatora, czyli  indywidualnej osoby bądź osób pełniącej rolę negocjatora, obejmujący szerokie spektrum cech osobowościowych, demograficznych i związanych z jej doświadczeniem

Indywidualna charakterystyka negocjatora

Doświadczenie
Kompetencje
Motywacja
Temperament
Wiek
Rola
Procesy poznawcze
Osobowość

Negocjacje w pigułce - inspiracyjnie

0

Written by : admin

StartUpYourFuture