Sugestia Tygodnia StartUpWoman

Sugestia Tygodnia StartUpWoman i Mentoringu Kariery.

Zauważam, że pogoda, z może bardziej pora roku, wpływa na nasze myśli. Po okresie, kiedy już się zastanawiałam, czy ktokolwiek czyta StartUpWoman i czy jest sens w prowadzeniu tej strony, otrzymałam w ostatnim czasie wiele wiadomości, za które serdecznie dziękuję.

Cieszę się, że dostrzegacie potrzebę doskonalenia siebie, pracy nad zrozumienia siebie w aspekcie budowania kariery zawodowej.

Dzisiaj odnoszę się do zapytania związanego z miejscem pracy:

Jak pracować w firmie, która jest zaprzeczeniem moich wyobrażeń na temat miejsca pracy, ale sytuacja życiowa nie pozwala mi na jej zmianę. 

pytaj-2

Osoby przychodzą i odchodzą. Przyjście i odejście jest rezultatem potrzeb osobistych człowieka zainteresowanego własnym rozwojem.

Idealne miejsce pracy jest idealnym w danej chwili i w danych okolicznościach, jakie są dla Ciebie zaspokojeniem potrzeb oraz wyobrażeń na temat tego, gdzie spedzasz większą część dnia. Poszukiwanie idealnego miejsca pracy jest procesem. Poszukiwanie idealnego iejsca pracy i zajęcia dla siebie jest procesem ciągłym.  Zmieniamy się my same, jak i osoby wokół nas. Zmienia się otoczenie biznesowe dla naszej firmy. Wpływa to na nasze miejsce pracy. Miejsce pracy współtworzymy my same, koleżanki i koledzy z naszych zespołów, jak i innych zespołów. Wpływ mają na nasze miejsce pracy także nasi klienci, partnerz biznesowi, dostawcy. Wszyscy podlegają procesom podobnych do tego, jaki Ty obecnie przechodzisz.

Osoby przychodzą i odchodzą. Przyjście, czyli rekrutacja, dołączenie do firmy nowej osoby, jak i odejście z firmy innej osoby jest rezultatem poszukiwań przez ludzi idealnych miejsc pracy.

Wartości determinują jakość naszego życia. Zdarza się, że brakuje nam dostępu do wartości. Zapominamy o nich, albo nie kierujemy sie niemi w podejmowaniu przez nas decyzji oraz przyjmowaniu postaw, naszym zachowaniu.

Zapisz, jaki masz system wartości.

Zapisz swoje dwie najważniejsze wartości, przenieś je na postawy i zachowania, jakie je reprezentują.

Co i Kto.

Co powoduje, że potrzeba pod nazwą: „idealne miejsce pracy” w Twoim przypadku nie jest realizowane?

Kto w Twoim otoczeniu zawodowym ma wpływ na to, co odczuwasz obecnie i powoduje, że miejsce pracy nie jest tym idealnym.

Sprawdź, czy jest to konflik osodzony na wartościach

Przedstawione obok ćwiczenie ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji, jaka powoduje, że poszukujesz wyjścia z sytuacji, jednak nie decydujesz się na aktywne działanie.

Dopiero świadomość tego, dlaczego idealne miejsce pracy takim nie jest, ale nie robisz nic, co wpływałoby na zmienę, może przynieść Ci zasoby potrzebne do zrobienie kroku.

W każdym poszukiwaniu należy mieć na względzie powód poszukiwania zmiany. Jego cel determinuje naszą skuteczność w przeprowadzeniu trwałej zmiany.

Idealne otoczenie to nie tylko miejsce pracy. Idealne miejsce pracy to produkt lub oferowane przez firmę, zatem jest to branża.

Idealne miejsce pracy to biuro, to zespoł, to przełożony, to zarządzający firmą, to klimat organizacyjny.

Na idealne miejsce pracy składa się szereg elementów. Znajomość tych elementów to kroki w treningu mentalnym.

Przedstawiam najczęściej pojawiające się pytania i staram się odpowiedzieć w sposób najbardziej ogólny, aby mogły skorzystać z tego także inne osoby, które napotykają na podobne ograniczenia, wyzwania.

0

Written by : admin

StartUpYourFuture