Styl przewodzenia LVI

VERSATILE-2

StartUpWoman to liderka. Pracujemy wspólnie nad naszym stylem przewodzenia.
Bez względu na rolę hierarchiczną, jaką zajmujemy w organizacjach, na rzecz których pracujemy, jesteśmy liderkami.

Liderkami, w tym, co robimy i jak to robimy.

#PARP wraz z firmą doradczą #Values przeprowadziła w minionym roku wśród 644 właścicieli i menedżerów firm oraz ich współpracowników badanie stylu przywództwa.

Bazując na sprawdzonym modelu #LVI (Leadership Versatility Index) autorstwa Boba Kaplana i Roberta Kaisera, oceniało cztery wymiary stylu przywództwa:

forsujący,
angażujący,
strategiczny i
operacyjny

polscy szefowie wypadli na średnim światowym poziomie. Co oznacza, że przeważa nadal forsujący styl, który wykazało ponad 80 procent badanych. Więcej o tym, jak się prezentujesz w tym czworokącie i jak pracować nad marką własną, możesz dowiedzieć się podczas treningu mentalnego StartUpWoman.

A jak myślisz, jak wypadasz Ty w tym modelu?

Jumping-Cartoon-Dolphins
Vintage Butterfly Background
10
business04
0

Written by : admin

StartUpYourFuture