Solidarność Kobiet

digital lifestyle

Solidarność kobiet - nadal trudna sprawa...

Niestety tak!

Kobiety są dość mocno emocjonalne – powielany stereotyp, który jest także prawdą , gdyż leży u natury kobiety.

Kobiety dają sobą manipulować – tak jest w istocie. Dajemy się rozgrywać. Nie ma znaczenie płeć rozgrywającego. Fakt jest faktem.

Do tego pojawia się pewna cecha kobiet – dowalamy sobie, jak tylko możemy… Po co? i dlaczego?

Oto jest pytanie. Pozostaje ono na ten moment w obszarze tzw. pytań retorycznych.

W ramach StartUpWoman podstanowiłyśmy rozwalać stereotypy i łączyć kobiety o podobych do nas ideach, wizji siebie oraz przeszłości. Choć staramy się wskazywać, że liczy się tylko „tu i teraz„.

Staraj się nie odkładać rzeczy na niewiadomą przyszłość.

Mamy tę tendencję do wskazywania, że „jeszcze nie jestem gotowa”, „jeszcze nie wiem tego i tamtego”, „jeszcze nie jestem dobra” i tak bez końca.

Piszemy to z pełną otwartością, że same myślimy podobnie i same stawiamy sobie ograniczenia.

Przesłanie Startupwoman

Nie podoba Ci się StartUpWoman?
OK!
Masz prawo do tego!
Odzobacz nasze blablanie... i nie powracaj tutaj!
Nie hejtuj!
Stop Hejtowi!
budujemy dobre relacje!
Jeśli nie jesteś na to gotowa to OK!
masz do tego prawo...
Zniknij proszę i nie powracaj!
Znajdź swoją drogę i żyj swoim życiem!

0

Written by : admin

StartUpYourFuture