Smog

smog

Drapanie w gardle, ból głowy i ogólne zmęczenie...

… powodem jest smog.

Etymologia, czyli pochodzenia słowa smog należy doszukiwać się w języku angielskim: smoke (dym) i fog (mgła).

W języku niemieckim brzmi bardziej obrazowo: die Dunstglocke, czyli Glocke (dzwon) i Dunst (opary).

Jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody.

Z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że stężenie pyłów PM2,5 przekracza w styczniu 70 mikrogramów na metr sześcienny. To oznacza, że lepiej zostać w domu lub skorzystać z maski antysmogowej. Naciągnęłam Anię i chłopaków na wypad do jakiegoś zielonego miejsca w Warszawie, aby zrobić ten wpis.

Nie można pozostać biernym.

Benzen, ołów, pyły zawieszone – wdychamy powietrze, które nam szkodzi. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenia powietrza zabijają co roku 6,5 mln ludzi na całym świecie. W Polsce jest to blisko 50 tys. osób rocznie.

Smog wrogiem Startupwoman

To zjawisko występuje wtedy, gdy w powietrzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne – np. brak wiatru czy mgła – sprzyjają ich koncentracji. Smog londyński (siarkowy) – występuje głównie zimą i ma związek z paleniem w piecach. Zawiera przede wszystkim tlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadzę i pyły. W Polsce występuje w Krakowie i na Górnym Śląsku. Negatywnie wpływa na układy oddechowy i krążenia. Smog typu Los Angeles (fotochemiczny) – pojawia się głównie latem. Powstaje ze spalin samochodowych zawierających tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory. Pod wpływem słońca powstają z nich kolejne toksyny, np. ozon. W Polsce występuje w Warszawie i Krakowie. Wywołuje podrażnienia oczu i dróg oddechowych.

Smog kryzysem naszych czasów

Wzięłyśmy sprawy także w swoje ręce: jeśli jeszcze nie wiecie, a jesteście mieszkańcami/mieszkankami Warszawy to zainteresujcie się stroną Zielona Warszawa. Znajdziecie inforamcję o najnowszych zasadach udzielani dotacji celowej:

W dniu 12.01.2017 r. weszła w życie Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.).

Więcej informacji znajduje sie na stronie BIP Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, gdzie mowa o celowym wsparciu w obszarach:

  1. Modernizacja kotłowni
  2. Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  3. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
  4. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
  5. Pozostałe inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej
0

Written by : admin

StartUpYourFuture