Myślenie a działanie

StartUpWoman-27

Kontrowersyjne stwierdzenie epoki „Sturm und Drang” o myśleniu i działaniu.
„Sturm und Drang” to okres protestu literackiego przeciwko rozbiciu państwa niemieckiego na małe państewka feudalne, przeciw uciskowi mieszczan i chłopów, przeciw upadkowi gospodarczemu i kulturalnemu. Artyści przedkładali intuicję i uczucie nad rozum, w swych utworach nawiązywali do źródeł narodowych i ludowych.

Przypomina to trochę sytuacje, w jakiej znajduje się osoba w organizacji lub sytuacji, w której nie odnajduje wartości, jakimi sama się kieruje w życiu. Sytuacje takie powodują, że myśli są wolne, jednak działania ograniczają. Jakież to może być trudne czuć się ujarzmionym we własnym ciele, być wolnym w myślach i zniewolonym w umyśle.

0

Written by : admin

StartUpYourFuture