Kochająca kobieta

Pracująca kobieta to pracująca mama albo zakochana partnerka, samotna singielka, lub doświadczona rozwodem / rozstaniem kobieta.

Wszystko to, co determinuje nasze życie osobiste, każda jedna emocja, mocno przebija się do życia zawodowego.

W tym momencie aspekt zawodowy staje się, czy tego chcemy, czy nie, mocno zdeterminowany przez elementy z życia osobistego, a szczególnie emocjami kobiety.

Badaniem wpływu emocji na funkcjonowanie człowieka zajmuje się psychologia eksperymentalna od stosunkowo niedawna. Emocje mogą pomagać, ale mogą także przeszkadzać, o czym sygnalizowałam w tekście pod tytułem „Czy wypada płakać w pracy” na łamach KobietyXL.

Znam przykłady kobiet, które naraziły na szwank swoją pozycję, a nawet straciły pracę w wyniku niefortunnie ulokowanych uczuć. Życie osobiste tak mocno zachwiało ich stanem emocjonalnym, a także fizycznym, że przestały funkcjonować jako efektywna specjalistka. Koncentracja na pracy stawała się koszmarem.

Co w takiej sytuacji zatem uczynić?

Czy dotyczy to tylko kobiet?

broken-heart_2975584

Badania Jamesa Younissa i Jacgueline Smollar pokazują, że mężczyźni przekazują mniejszy procent informacji na tematy osobiste niż kobiety. Mężczyźni mówią mniej o sobie, o swoich intymnych związkach, obawach i wątpliwościach. Nie jest wykluczone, że taka sytuacja może wynikać z tego, że koncentrują oni bardziej swoją uwagę na aspektach poznawczych rzeczywistości. Kobiety natomiast nastawione są na budowanie więzi międzyludzkich.

Badania wskazują na wzrost liczy rozwodów w Polsce. Polacy rozstają się coraz częściej, a badania Marty Styrc, prowadzone w ramach projektu Famwell (2010, SGH) ujawniają najczęstsze przyczyny rozwodów, którymi są: zdrada, niezgodność charakterów, dzieci z poprzedniego związku, choroby (w tym alkoholizm lub bezpłodność) oraz kłopoty finansowe.

Z danych GUS wynika, że w 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich – czyli o 1,6 tys. więcej w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik rozwodów wyniósł w ubiegłym roku 36,4 procent. Oznacza to, że ponad sto tysięcy rocznie przeżywa stres związany z rozwodem i zmieniającą się sytuacją życiową.

Popatrzmy dookoła – czy znasz rozwodników? Z pewnością nie jedną i nie jednego.

Przypomina mi się pewien rozwód. Mimo że związek nie należał do udanych, okoliczności związane z zakończeniem pewnego etapu w życiu tych osób, odczuwali wszyscy w najbliższym kręgu znajomych, a także ich współpracownicy. Sytuacja była nadzwyczaj delikatna, gdyż osoby te połączyła, jak i rozłączyła praca w tej samej firmie.

Wielu psychologów sądzi, że nie należy bagatelizować emocji i  ich ewidentnego wpływu na poznanie i działanie człowieka. Emocje są w naszym życiu potrzebne i ważne, dopóki nie przyjmują skrajnie intensywnych lub nieadekwatnych postaci i nie ocenimy ich jako niefunkcjonalne. A sytuacje życiowe powodują, że możemy przestać funkcjonować efektywnie w pracy, jeśli coś dzieje się z naszym życiem osobistym.

0

Written by : admin

StartUpYourFuture