Jak budować biznes na pasji?

drive your passion
planeta ziemia

Zauważamy przejawiające się dwa główne motywy, jakimi kieruje się większość kobiet wokół nas: 

chęć stworzenia czegoś własnego w trosce o budowanie dobrostanu z uwagi na ograniczone możliwości awansu finansowego w obecnym miejscu pracy, 

wysoki stopień niezadowolenia ze sposobu zarządzania bezpośredniego przełożonego.

Pasja i jej znaczenie.
Efektywność a jakość życia zawodowego.

Innowacyjność związana jest przede wszystkim z komercyjną aktywnością sektora prywatnego. Innowacyjność za pomocą innowacji społecznych – czego dowodem jest StartUpWoman – może zwiększać efektywność sektora i przyczyniać się do rozwiązywania problemów takich, jak wykluczenie społeczne i bezrobocie. Wspieranie innowacyjności może polegać na zwiększaniu zdolności do uczenia się i budowaniu zaufania społecznego. Tego ostatniego tak bardzo brakującego w naszym kraju.  Innowacyjność społeczna może przyczyniać się do wzrostu gospodarczego w skali micro i makro. Innowacje społeczne cechuje duża dynamiczność i interdyscyplinarność. Zawsze towarzyszy im jeden cel, który leży u podstaw funkcjonowania StartUpWoman – dobrostan. Podnoszenie jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie możliwe jest w skali mikro i macro w formie budowania przedsiębiorczości stylu życia oraz przedsiębiorczości hybrydowej. Podczas naszych spotkań z kobietami organizowanymi na uczelniach w Polsce oraz Campus Warszawa docierają do nas powracające te same sygnały. Wyniki prowadzonych przez nas badań nad kulturą organizacyjną oraz rynkiem pracy i wymaganiami odnośnie idealnego miejsca pracy wskazują na te same sygnały.

Jeśli czytasz ten tekst, to oznacza, że masz chęć zmiany swojej obecnej sytuacji. Zapraszamy!

Dołącz do nas i buduj społeczność kobiet zorientowanych na budowanie bezpiecznej przyszłości.

Oto kilka uwag na temat tego, jak pielęgnować pasję i tworzyć z niej przedsiębiorczość stylu życia. 

 

baba za kierownicą

0

Written by : admin

StartUpYourFuture