Dwoistość tworzenia

StartUpWoman-7

Nazwa StartUpWoman jest wieloznacznie rozumiana i różnie definiowana. Każda z definicji jest właściwa. Każde rozumienie jest prawidłowe. StartUpWoman to proces, a więc nie osiągnie stanu skostniałej struktury czy materii. StartUpWoman tworzyłam parę lat, dojrzewałam do StartUpWoman. Widać to także w programie każdej z sesji. Dla mnie osobiście StartUpWoman jest to określenie kobiety, która decyduje się na podjęcie wyzwania. StartUpWoman pojawiała się w moich myślach wielokrotnie. Początkowo czułam się niepewna w tym, jakie miałoby być przesłanie StartUpWoman, oraz w jaki sposób przedstawić większej grupie osób StartUpWoman. W tworzeniu StartUpWoman zderzałam się z różnymi sytuacjami, czasami niesamowicie budującymi, a czasami z takimi, o których wolę nie pamietać. Kreacja StartUpWoman to efekt wytężonej pracy własnej oraz zespołowej. Bywało, że traciłam wiarę w Projekt, brakowało mi energii do realizacji, a także zdarzały się momenty zwątpienia w sens Projektu. Takie myśli nadal pojawiają się i po chwili dłużej lub krótszej znikają. Ich natężenie w znacznym stopniu jest podyktowane dostępem do zasobów oraz siłą napędową do działania i tworzenia. Cieszę się jednak, kiedy otrzymuję od osób całkowicie nieznanych, wyrazy wsparcia i otuchy. Utwierdzają mnie one w przekonaniu, że Projekt jest odpowiedzią na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości.

0

Written by : admin

StartUpYourFuture