29 lutego – rok przestępny

StartUpWOman 2016

Dziś 29 lutego, rok przestępny 2016.

Rok przestępny to w kalendarzu gregoriańskim rok, który wyjątkowo liczy 366, zamiast 365 dni. Umożliwia to dopasowanie roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego. Zjawisko występuje wyłącznie w kalendarzach, które opierają się na obiegu Ziemi dookoła Słońca lub opierających się na rachubie kombinowanej (Księżyc i Słońce).
Chrześciaństwo
Ciekawostką jest, że dodatkowym dniem nie jest dzisiejszy dzień – 29 lutego. Dzieje się tak troszkę wsześniej – między 23 a 24 lutego – dodawanie polega na przesunięciu obchodzonych w Kościele katolickim wspomnień świętych w okresie 24-28 lutego na kolejny dzień.
Judaizm
Rok przestępny w kalendarzu żydowskim służy  do zrównania cyklu słonecznego z księżycowym i zawiera dodatkowy, trzynasty, miesiąc – dodawany zazwyczaj co trzy lata.
Następny rok przestępny za cztery lata w roku 2020
Na każde 400 lat przypada 97 lat przestępnych. Obecnie stosuje się rachubę zgodną z kalendarzem wprowadzonym w 1582 roku przez bullę papieża Grzegorza XIII „Inter gravissimas”.
Od czasu wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego w 1582 roku wyjątek zaistniał trzy razy – w latach 1700, 1800 i 1900; rok 2000 był przestępny, gdyż jest podzielny przez 400. Zgodnie z tą regułą kolejny rok przestępny odpadnie w roku 2100.
2016StartUpWoman

Wyjątki w liczeniu roku przestępnego

Wedle postanowień rok przestępny musi spełniać warunek:
♦ być podzielny przez 4, z wyjątkiem lat kończących się na „00”, które nie są podzielne przez 400.
0

Written by : admin

StartUpYourFuture