100lecie praw kobiet

gig economy

W 2018 roku, w tym szczególnym dla kobiet w Polsce roku, będziemy dużo naszej uwagi poświęcać prawom kobiet

Walka o prawa wyborcze dla kobiet rozpoczęła się najprawdopodobniej w XVIII wieku.
Pierwszą „współczesną” kobietę mówiącą o nadaniu kobietomm praw wyborczych była Olimpia de Gouges. Za swoje poglądy, idea i pragnienia zapłaciła wysoką cenę. Olimpia straciła życie poprzez ścięte w dniu 3 listopada 1793, było to w czasie rewolucji francuskiej. Wówczas powstała Deklaracja praw kobiety i obywatelki.
Znane określenie –  sufrażystki jest odniesieniem do  historii feminizmu na świecie. Przed I wojną światową walczyły one o prawa wyborcze.

Liderka?

0

Written by : admin

StartUpYourFuture